comparativelawconference.eu

Oportunităţi de publicare a lucrărilor prezentate în cadrul celor trei secţiuni


Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale:

 • ADJURIS – International Academic Publisher

   

  O parte din lucrările susținute la a treia ediție a Conferinței din iunie 2023 au fost publicate în volumul online (e-book): Federica Cristani, Cristina Elena Popa Tache (eds.), „Tempore Mutationis in International and Comparative Law”, ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul a fost indexat în Ebsco, ProQuest, HEINONLINE, CEEOL, SSRN, RePEc, WorldCat, Copac, precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale. ADJURIS – International Academic Publishereste o editură specializată în publicarea de cărți academice, fondată de Societatea de Științe juridice și Administrative. Editura publică tratate, monografii, cursuri, teze de doctorat, lucrări înscrise la conferințe și eseuri în domeniul științelor sociale. Cărțile publicate sunt indexate în baze de date și cataloage internaționale. Pentru accesarea cuprinsului și a conținutului volumului pe site-ul Editurii clic aici.

    • în reviste partenere ale Conferinței:

 • JURIDICAL TRIBUNE - REVIEW OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW

  singura revistă de științe juridice din România indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS și în SCOPUS

   

  Revista este editată de SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE sub egida ACADEMIEI ROMÂNE și publicată la ADJURIS – International Academic Publisher.

  Platformă de dezbateri juridice publicate în limba engleză, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista este indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS, SCOPUS, EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016). Revista mai este indexată în Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex.

   

  PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION

   

  Editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative și de Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, revista Perspectives of Law and Public Administration apare bianual în ediție online. Această revistă este o platformă de dezbatere care examinează evoluțiile recente și perspectivele de evoluție ale dreptului și administrației publice la nivel național, european și internațional. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB, IBSS - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

  International Investment Law Journal

  Revista International Investment Law Journal este publicată de Societatea de Științe Juridice și Administrative. International Investment Law Journal este o revistă internațională cu acces deschis care utilizează sistemul de evaluare „double blind” peer review. Revista publică lucrări teoretice și empirice originale asupra dreptului dezvoltat de organizațiile internaționale, de state prin tratate de investiții și de actorii economici internaționali. Elaborarea normelor internaționale de investiții are loc la nivel bilateral, regional, interregional și multilateral și necesită ca factorii de decizie politici, negociatorii, societatea civilă, precum și alte părți interesate să fie bine informate cu privire la investițiile străine directe, acordurile de investiții internaționale și impactul acestora asupra dezvoltării durabile. Revista este indexată în CEEOL, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016). Revista mai este indexată în Doaj și RePEc.

  European Review of Public Law

  European Review of Public Law (ERPL) a fost înființată în 1989 pentru a crea un forum internațional de analiză și dezbatere a problemelor privind dezvoltarea dreptului constituțional și administrativ în Europa. Această revistă este publicată de European Public Law Organization și are apariție trimestrială. ERPL analizează o gamă largă de aspecte care se referă la Uniunea Europeană, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, drept public național și jurisprudență, precum și interacțiunea și influența reciprocă dintre acestea. În plus, revista acoperă și alte jurisdicții care interacționează cu sistemele de drept public european și/sau oferă perspective comparative relevante. Revista este indexată în baze de date și cataloage internaționale.

Date Importante

 • Până pe 6 iunie 2024
  trimiterea formularului de participare completat
 • Până pe 8 iunie 2024
  trimiterea textului integral al lucrării științifice în limba română și engleză
 • Până pe 10 iunie 2024
  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței
 • Până pe 12 iunie 2024
  plata taxei de participare
 • Declaratie de etica si malpraxis
Aboneaza-te la newsletter

Limba / Language